WARUNKI UŻYTKOWANIA I OCHRONA PRACY

Dostęp do strony.

Ta witryna "www.marinbikes.com" jest dostarczana przez firmę Marin Mountain Bikes Inc. (zwaną dalej "Marin") jako usługa dla jej klientów i sprzedawców i jest przeznaczona do Twoich osobistych informacji, edukacji i rozrywki. Ta strona jest kontrolowana i obsługiwana przez Marin z domowych biur. Korzystając z, przeglądając lub pobierając informacje poza tą witryną, wyrażasz zgodę na następujące warunki. Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami, nie używaj / przeglądaj tej strony ani nie pobierz niczego z tej strony. Marin nie twierdzi, że ta witryna jest odpowiednia lub dozwolona z dowolnej lokalizacji poza Stanami Zjednoczonymi. Jeśli korzystasz z tej witryny spoza Stanów Zjednoczonych, jesteś również odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów lokalnych dotyczących takiego dostępu. Niniejsza Umowa stanowi całą i jedyną umowę zawartą między nami a Użytkownikiem i zastępuje wszystkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, oświadczenia, gwarancje i uzgodnienia dotyczące Witryny, treści, produktów lub usług świadczonych przez lub przez Witrynę, a także przedmiotu ta umowa. Niniejsza Umowa może być każdorazowo zmieniana przez nas bez wyraźnego powiadomienia. Najnowsza Umowa zostanie opublikowana na Stronie, a Użytkownik powinien zapoznać się z niniejszą Umową przed jej użyciem. Uzyskując dostęp do serwisu, Użytkownik zobowiązuje się być związany warunkami ostatniej opublikowanej umowy.

Oprogramowanie i użytkowanie

Aby móc przeglądać tę witrynę, musi być dostępna przeglądarka Internet Explorer (6.0 lub nowsza) lub Firefox (2.x lub nowszy). Ta witryna nie może wyświetlać wszystkich elementów strony lub niektórych dokumentów bez zainstalowanego na komputerze oprogramowania, takiego jak powyższe przeglądarki internetowe lub oprogramowanie Adobe Acrobat. Firma Marin nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie lub nieprawidłowe wyświetlanie jej witryny lub uszkodzenie komputera lub dane, które mogłyby wyniknąć z korzystania z tej witryny.

Prawa autorskie i znaki towarowe

Treść, organizacja, grafikę, projektowanie, kompilację, tłumaczenie magnetyczne, konwersje cyfrowe i inne sprawy związane z Witryną są chronione na mocy obowiązujących praw własności intelektualnej, znaków towarowych i innych praw zastrzeżonych w Stanach Zjednoczonych i międzynarodowym (w tym między innymi do własności intelektualnej). Marin i inne znaki są albo znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Marin. Inne produkty, nazwy firm i treści wyświetlane w Witrynie mogą być znakami towarowymi lub prawami autorskimi ich właścicieli. Poszczególne dokumenty na tym serwerze mogą mieć różne warunki praw autorskich, które zostaną odnotowane w tych dokumentach. Kopiowanie, redystrybucja, używanie lub publikowanie przez Ciebie takich spraw lub jakiejkolwiek części Witryny, z wyjątkiem przypadków dozwolonych niniejszą Umową, jest surowo zabronione. Nie nabywasz praw własności do treści, dokumentów ani innych materiałów oglądanych za pośrednictwem Witryny. Zamieszczanie informacji lub materiałów na Stronie przez firmę Marin nie stanowi zrzeczenia się praw do takich informacji i materiałów.

The following brand or product names used on this site and on other marketing material stored at this site are either owned or licensed by Marin and are either registered trademarks or common law trademarks currently in use: 'Alcatraz, Alpine Trail, Argenta, Attack Trail, B-17, Bayview Trail, Bear Valley, Belvedere, Bobcat Trail, Bolinas Ridge, Bridgeway, Coast Trail, Cortina, Corte Madera, CXR Carbon, Dominican, Drakes Beach, East Peak, Eldridge Grade, Fairfax, Four Corners, FRS, Gestalt, Hamilton, Hawk Hill, Hearts Desire, Hidden Canyon, Highway One, Ignacio, Indian Fire Trail, Inverness, Iron Springs, Juniper Trail, Kentfield, Lagunitas, Larkspur, Lombard, Lucas Valley, Madrone Trail, Marin, MBX, Mill Valley, Mount Vision, Muirwoods, Nail Trail, Nicasio, Northside Trail, Novato, Olema, Palisades Trail, Pine Mountain, Pioneer Trail, Point Reyes, Portofina, Portofino, Presidio, Quake, Quad-Link, Quad-Trail, Ravena, Redwood, Rift Zone, Rock Springs, Rocky Ridge, San Anselmo, San Marino, San Quentin, San Rafael, Sausalito, Sea Drift, Sky Trail, Shoreline Trail, Stelvio, Stinson, TARA, Terra Linda, Toscana, Treviso, Venezia, Verona, Wildcat Trail, Wolf Ridge, CXR Carbon, Four Corners, MBX, Sky Trail, Tiny Trail' 

Ograniczenia związane z dokumentami.

Materiały, na które jest dozwolone, nie obejmują projektowania, układu lub logistyki tej witryny. Ta strona lub jej części są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi, strojami handlowymi i innymi prawami i nie mogą być kopiowane lub naśladowane w całości lub w części. Żadne znak towarowy, logo, grafika, obraz ani dźwięk z tej witryny nie mogą być kopiowane lub retransmitowane bez wyraźnej pisemnej zgody autoryzowanego urzędnika Marina w każdym przypadku

Zrzeczenie się odpowiedzialności za dokument i witrynę.

MARIN I / LUB JEJ DOSTAWCY NIE GWARANTUJE ANI OŚWIADCZEŃ o przydatności dla jakiegokolwiek celu TEJ STRONY, W TYM DO POBRANIA materiałów, informacji i usług (łącznie z technicznym usługi Wsparcie i informacje) zawarte na stronie dostępnych tylko „AS IS, "BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, I MOGĄ BYĆ WYKORZYSTYWANE TYLKO NA WŁASNY RYZYKO. Marin AFILIOWANE rości sobie żadnych gwarancje i oświadczenia dotyczące materiałów, w tym wszystkie DOMNIEMANYCH GWARANCJI I WARUNKÓW SPRZEDAŻY, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU ORAZ NIENARUSZALNOŚCI. MARIN NIE GWARANTUJE, ŻE materiały będą zgodne z wymaganiami użytkownika LUB ŻE materiały są bez skazy lub błędów. MATERIAŁY ZAWIERAĆ BŁĘDY, NIEPRAWIDŁOWE TECHNICZNE I BŁĘDY TYPOGRAFICZNE. ZMIANY POSIADAJĄCE PROMOCJE I INFORMACJE DODATKOWE DO TEJ STRONY. WSZYSTKIE DANE TECHNICZNE MOGĄ ZMIENIĆ BEZ OSTRZEŻENIA NA LUB WITRYNIE W TYM STRONIE INTERNETOWEJ LUB INNEJ. Marin / JEJ SUPPLIERS może w dowolnym czasie dokonywać ulepszeń i / lub zmiany w jego produkt (y) i / lub materiałów opisanych NA lub dostępnym poprzez tą stronę. MARIN nie zobowiązuje się do terminowego skorygować ewentualne błędzie, nieścisłości lub wada w tym miejscu. MARIN nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, lub zainfekowanie wirusem komputer sprzętu lub innego mienia w związku z Państwa dostęp, użytkowanie lub przeglądania w TEJ STRONY LUB JAKIEJKOLWIEK pobierania danych, tekstu, ZDJĘCIA, VIDEO, LUB AUDIO Z TEJ STRONY.

Ograniczenie odpowiedzialności.

DOTYCZĄCE NINIEJSZEJ STRONY I MATERIAŁÓW, INFORMACJI I USŁUG (W TYM USŁUGI TECHNICZNE I INFORMACJE) MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPNOŚCI W PRZYPADKU FIRMY, W ŻADNYM WYPADKU, MARIN I / JEJ DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, LUB WYNIKOWE SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRATY UŻYTKOWANIA, ZYSKÓW, TABELA LUB UTRATY DANYCH, NAWET JEŚLI MARIN ZOSTAŁO POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, W ŻADNYCH DZIAŁANIACH UMOWY, ZANIEDBANIA LUB INNEJ DZIAŁALNOŚCI ZAGRAŻAJĄCEJ, WYNIKAJĄCE Z LUB ZWIĄZANE Z ZASTOSOWANIEM LUB MATERIAŁY WYDAJNOŚCIOWE, PRZESTRZEGAJĄC LUB NIEDOSTĘPSTWO UŻYTKOWANIA USŁUG, INFORMACJI LUB DOSTĘPNOŚCI PRZEZ TEN SERCĘ. NIEKTÓRE STANY W STANACH ZJEDNOCZONYCH NIE POZWOLA NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE SZKÓD PRZYPADKOWYCH LUB WYNIKOWYCH, W OCHRONIE POWYŻSZA LUB WYŁĄCZENIE MOGĄ NIE ZASTOSOWAĆ.

Ograniczenia znaków towarowych.

NINIEJSZYM ZAWARTOŚCI W TEJ STRONIE STANOWI JAKO UŻYTKOWANIE, W ŻYCIE, LUB INNE, JAKIEGOKOLWIEK LICENCJI LUB PRAWA DOSTARCZANIA JAKOŚCI ZNAJDUJĄCEJ SIĘ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ ZNAJOMEGO TORTU, KSIĄŻKI HANDLOWEJ, LUB LOGO LUB ZNACZENIA WYRAŻONEJ NA TEJ STRONIE, BEZ WYRAŻENIA MNIEJSZYCH LUB TEGO STRONY TRZECIEJ, KTÓRE MOGĄ BYĆ WŁASNE INTELEKTUALNE NIERUCHOMOŚĆ WYRAŻONA NA TEJ STRONIE. WYRAŻA SIĘ WSZYSTKO WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA WYRAŻONA NA NINIEJSZEJ STRONIE, LUB WSZELKIE INNE ZAWARTOŚĆ NINIEJSZEJ STRONY, Z WYJĄTKIEM NINIEJSZYCH ZGROMADZONYCH Z WYJĄTKIEM, KTÓRYCH ZOSTAŁO POSTANOWANE W NINIEJSZEJ "INFORMACJI PRAWNEJ O NINIEJSZEJ STRONIE". JESTEŚ POWIADOMIONYM, ŻE MARIN ZEZWOLA SIĘ ZGODZĄ SIĘ Z PRAWAMI WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ NA CAŁYM PRZEPISIE PRAWA, WŁĄCZNIE Z POSIEDZENIEM PROWADZENIA KARNYCH.

Prawa dotyczące bezpieczeństwa.

Ta witryna zawiera wiele wypowiedzi prognozujących, w tym stwierdzenia dotyczące produktów będących w fazie opracowywania, oczekiwanego harmonogramu wprowadzania nowych produktów i pojawienia się produktów firmy Marin jako standardów branżowych. Wszelkie oświadczenia, które nie są oświadczeniami o faktach historycznych (w tym oświadczeniami, że Marin lub jej kierownictwo "uważa", "oczekuje", "przewiduje", "plany" i podobne wyrażenia) należy uznać za wypowiedzi prognozujące. Istnieje wiele ważnych czynników, które mogłyby spowodować, że rzeczywiste wyniki Marina różniły się istotnie od tych wskazanych w takich wypowiedziach dotyczących przyszłości, w tym: akceptacji rynku i zapotrzebowania na produkty Marin; Kwestie związane z produkcją, w tym dostępność niektórych kluczowych elementów produktów Marina; Jakość komponentów i satysfakcji klienta; Koszty produktu; Konkurencji na rynkach Marina; Sukces działań Marin w zakresie rozwoju produktu; Prawa własności intelektualnej; Wynik postępowania sądowego; Ogólne warunki gospodarcze; I inne czynniki.

Błędy typograficzne.

W przypadku, gdy produkt marki Marin zostanie wymieniony z niewłaściwą ceną z powodu błędu typograficznego lub błędu w informacjach o cenach otrzymanych od naszych dostawców, firma Marin ma prawo odmówić lub anulować wszelkie zlecenia umieszczone na produkt wymieniony po niewłaściwej cenie. Marin ma prawo odmówić lub anulować takie zlecenia, niezależnie od tego, czy zamówienie zostało potwierdzone, a Twoja karta kredytowa zostanie obciążona. Jeśli Twoja karta kredytowa została już obciążona zakupem i Twoje zamówienie zostało anulowane, firma Marin wystawi kwotę na konto karty kredytowej w wysokości niewłaściwej ceny."

Ogłoszenie.

Firma Marin może powiadomić Cię za pomocą poczty elektronicznej, ogólnego ogłoszenia w witrynie lub pisemnej komunikacji dostarczonej przez pocztę Stanów Zjednoczonych na Twój adres w protokole w informacji o koncie Marina. Istnieją przypadki, w których Marin prosi o identyfikację użytkownika, aby zapewnić użytkownikowi dostęp do serwisu lub korespondencji (promocje i broszury pocztowe). Te informacje, takie jak nazwa, adres pocztowy, adres e-mail, typ zapytania i ewentualnie dodatkowe informacje są gromadzone i przechowywane w sposób odpowiedni do charakteru danych przez firmę Marin i służą do wypełnienia Państwa prośby. Marin dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczne zbieranie i przesyłanie poufnych informacji użytkownika, przy użyciu metod uznawania i zbierania danych w branży, takich jak SSL (Secure Sockets Layer). Informacje podane przez użytkownika są wykorzystywane przez firmę Marin w celu udoskonalenia oferowanych usług. Żadna informacja o użytkownikach nie zostanie redystrybucja lub odsprzedaż."

Polityka Cookie.

Aby zwiększyć swoje doświadczenie w naszych witrynach, wiele naszych stron internetowych używa "plików cookie". Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które umieszczamy w przeglądarce komputera w celu zapisania preferencji. Same ciasteczka nie podają nam adresu e-mail ani innych danych osobowych, chyba że zdecydują się przekazać nam te informacje, na przykład poprzez rejestrację w jednej z naszych witryn. Po wybraniu strony internetowej z informacjami osobistymi informacje te mogą być powiązane z danymi zapisanymi w pliku cookie. Plik cookie jest jak karta identyfikacyjna. To jest unikalne dla twojego komputera i może być odczytywane tylko przez serwer, który go dał.

Używamy plików cookie, aby zrozumieć wykorzystanie witryny i poprawić treść i oferty w naszych witrynach. Na przykład możemy używać plików cookie do personalizacji Twoich doświadczeń na naszych stronach internetowych (np. By rozpoznać Cię po nazwie po powrocie do naszej witryny). Możemy również używać plików cookie do oferowania produktów i usług.

Pliki cookie oszczędzają czas, pomagając nam pamiętać, kim jesteś. Pliki cookie pomagają nam być wydajniejsze. Możemy się dowiedzieć, jaka jest dla Ciebie treść, a co nie. Możemy edytować lub usuwać strony internetowe, które nie są interesujące i skupiają nasze energie na zawartości, którą chcesz.

Jeśli chcesz kontrolować, które pliki cookie akceptujesz. Możesz skonfigurować przeglądarkę, aby akceptowała wszystkie pliki cookie lub ostrzegła za każdym razem, gdy plik cookie jest oferowany przez serwer witryny. Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. Możesz ustawić opcję przeglądarki, aby nie otrzymywać plików cookie, a także usunąć istniejące pliki cookie z przeglądarki. Może się okazać, że niektóre części witryny nie działają poprawnie, jeśli odrzucono pliki cookie. Pamiętaj, że jeśli nie skonfigurowasz swojej przeglądarki, akceptujesz ciasteczka dostarczone przez tę witrynę.

Jak sprawdzić ciasteczka, które zostały zaakceptowane. Możesz skonfigurować przeglądarkę, aby akceptowała wszystkie pliki cookie lub ostrzegła za każdym razem, gdy plik cookie jest oferowany przez serwer witryny.

Możemy również użyć małych kodów oprogramowania zwanych "web beacons" lub "clear gifs" w celu zbierania anonimowych i zagregowanych matryc reklamowych, takich jak liczenie odsłon, widoki promocyjne lub odpowiedzi reklamowe. Błysk internetowy to elektroniczny obraz, zwany jednolitym pikselem lub wyraźnym formatem GIF. Sygnały nawigacyjne sieci Web mogą rozpoznać pewne typy informacji na komputerach użytkowników, takie jak numer Cookie użytkownika, czas i datę wyświetlenia strony, oraz opis strony, w której znajduje się sygnalizator internetowy. Jeśli nie chcesz odrzucić skojarzonych plików cookie, możesz sprawić, że niektóre paski internetowe są nieużyteczne. Te nadajniki internetowe mogą służyć do dostarczania plików cookie zgodnych z naszą Polityką Cookie.

Niewłaściwe wykorzystanie witryny.

Zabrania się prześladowania w jakikolwiek sposób lub formie na stronie, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej i czatu oraz w języku obscenicznym lub obraźliwym. Zabrania się podszywania się pod inną osobę, w tym marina lub innego licencjonowanego pracownika, hosta lub przedstawiciela, a także innych członków lub gości w witrynie. Nie wolno przesyłać, rozpowszechniać ani publikować na tej stronie zawartości, która jest zniesławiona, zniesławiająca, nieprzyzwoita, groźąca, inwazyjna z prawa do prywatności lub reklamowania, obraźliwa, nielegalna lub inna w sprzeczności, która może stanowić lub zachęcić do przestępstwa, Prawa każdej ze stron, lub które mogą stanowić podstawę odpowiedzialności lub naruszać jakiekolwiek prawa. Nie wolno przesyłać treści komercyjnych w witrynie ani korzystać ze strony w celu pozyskiwania innych osób do przyłączenia się do lub stać się członkami jakiejkolwiek innej komercyjnej usługi online lub innej organizacji."

Ograniczone prawo do używania.

Oglądanie, drukowanie lub pobieranie dowolnej zawartości, grafiki, formularza lub dokumentu z witryny zapewnia Ci wyłącznie ograniczoną, niewyłączną licencję na używanie wyłącznie przez Użytkownika na użytek własny. Żaden materiał z tej witryny internetowej nie może być kopiowany, powielany, publikowany, przesyłany, wysyłany, transmitowany, komercyjny, dystrybuowany w jakikolwiek sposób lub włączony do dowolnego systemu wyszukiwania informacji elektronicznych lub mechanicznych, z wyjątkiem tego, że można pobrać jedną kopię oglądanych materiałów na Każdy pojedynczy komputer do osobistego, niekomercyjnego użytku domowego (ale nie do odsprzedaży lub redystrybucji), pod warunkiem, że zachowałeś nienaruszone wszystkie prawa autorskie i inne zastrzeżone zawiadomienia. Modyfikacja materiałów lub użycie materiałów do jakiegokolwiek innego celu stanowi naruszenie praw autorskich i innych praw własności do dostawców treści. Wykorzystanie takiego materiału na innej stronie internetowej lub w sieci komputerowej jest zabronione. Wszelkie prawa, tytuły i zainteresowanie materiałami na tej stronie (w tym między innymi wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe, znaki usług, nazwy handlowe i wszelkie inne dzieła pochodne) są własnością lub są przez nie kontrolowane i pozostają przez cały czas w Marin lub Jej dostawców treści.

Przedmioty dodatkowe.

Jeśli Użytkownik zgodził się pozwolić Twojemu nieletnemu dziecku lub dziecku, któremu podlegasz Stronie Prawnej ("Mniejszej"), korzystasz z tej Witryny, wyrażasz zgodę na to, że Ty jesteś wyłącznie odpowiedzialny za: (a) zachowanie Online takiego Nieletniego ; (B) monitorowanie takiego Mniejszego dostępu do Witryny i korzystania ze Strony; Oraz (c) konsekwencje jakiegokolwiek używania Witryny przez Nieletniego, w tym, ale nie wyłącznie, gromadzenia danych użytkownika od nieletniego przez niniejszą witrynę. Powiadomienie dotyczące ustawy o ochronie dzieci w internecie: zgodnie z 47 U.S.C. Sekcja 230 (d) z późniejszymi zmianami informuje, że usługi ochrony rodzicielskiej (takie jak sprzęt komputerowy, oprogramowanie lub usługi filtrujące) są dostępne w handlu, które mogą pomóc Ci w ograniczeniu dostępu do materiałów szkodliwych dla nieletnich.

Niechciane komunikaty; Wykorzystanie danych.

Nie wolno używać, kompilować, przechowywać ani rozpowszechniać luzem jakichkolwiek adresów e-mail lub faksów przechowywanych w tej witrynie w związku z niezamówioną komunikacją niezwiązaną z działalnością Marin i tej witryny lub sprzedawać produkty lub usługi firmie Marin lub podmiotom wymienionym na liście Tej witryny lub która narusza jakiekolwiek prawo stanowe, federalne lub międzynarodowe.

Odszkodowanie.

"Licencjobiorca zobowiązuje się do odszkodowania, obrony i niszczenia Marin, jej oficerów, dyrektorów, pracowników, agentów, licencjodawców i dostawców (zwanych łącznie ""Dostawcami Usług"") przed wszelkimi stratami, kosztami, szkodami i kosztami, w tym rozsądnymi opłatami adwokackimi, Wynikające z naruszenia niniejszych warunków korzystania z usługi lub jakiejkolwiek działalności związanej z Twoim kontem (w tym zaniedbania lub niewłaściwego zachowania) przez użytkownika lub jakąkolwiek inną osobę uzyskującą dostęp do witryny przy użyciu konta dostępu do internetu.

Spory.

Korzystając z Serwisu, wyrażasz zgodę na to, aby wszelkie spory dotyczące Witryny podlegały prawu stanu Kalifornia, bez względu na przepisy prawa kolizyjnego państwa. Wyrażasz również zgodę na jurysdykcję osobistą i miejsce w sądach stanowych i federalnych stanu Kalifornia w hrabstwie Marin. Użytkownik zgadza się również, że jurysdykcja lub fizyczna lokalizacja, w której odwiedziłeś tę witrynę, nie jest właściwa w żadnej jurysdykcji ani decyzji dotyczącej decyzji prawnej związanej z korzystaniem z tej witryny."

Linki do witryn osób trzecich.

Łącza w tej witrynie pozwalają opuszczać tę witrynę w inne witryny, które nie są pod kontrolą Marina ani też poddane przeglądowi. Marin nie ponosi odpowiedzialności za treść każdej połączonej witryny lub jakiejkolwiek witryny związanej z połączoną witryną. Marin udostępnia linki do innych witryn jako wygoda. Włączenie lub wykluczenie jakiegokolwiek linku nie oznacza potwierdzenia lub braku potwierdzenia przez firmę Marin witryny lub produktów lub usług dostępnych w nich. Powiązanie z dowolną stroną poza witryną jest na własne ryzyko.

Linki do stron Marina.

Marin chce zachęcić linki do swoich witryn. Aby uzyskać zgodę na linki do serwisu Marin, skontaktuj się z nami korzystając z naszego serwisu

Formularz Uwagi dotyczące witryny sieci Web. Żaden znak towarowy lub logo Marin nie może być używany jako "gorący" link do jakiejkolwiek Marin lub innej witryny bez wcześniejszej pisemnej zgody Marin.

В настоящий момент Вы просматриваете веб-сайт страны Россия.
Вы хотите изменить страну?