Oświadczenie dotyczące bezpieczeństwa rowerowego

Wszelkie zdjęcia lub opisy użycia produktów w sposób niewymieniony w Instrukcji obsługi roweru (np. skoki lub jazda bez kasku i ochraniaczy) NIE MOGĄ być naśladowane i NIE są uważane za bezpieczne. Działania te są wykonywane przez profesjonalnych zawodników na zamkniętych, zbudowanych do tego celu trasach, na rowerach specjalnie zmodyfikowanych dla konkretnego stylu jazdy. Nawet w takich okolicznościach, taka jazda może spowodować awarię sprzętu i poważne obrażenia lub śmierć.