Wszelkie zdjęcia lub opisy jeźdźców używających produktów w sposób niezatwierdzony w podręczniku Właściciele naszych właścicieli (np. Skok stunt lub jazda bez sprzętu ochronnego) NIE są powielane i nie są uważane za bezpieczne lub uznane za takie działania na zawodach zawodowych na zamkniętych , Specjalnie skonfigurowane trasy lub tereny, na rowery, które zostały specjalnie zmodyfikowane pod kątem konkretnego stylu jazdy lub kaskadera. Mimo to, taka jazda może spowodować awarię sprzętu i poważne obrażenia ciała lub śmierć nawet w najlepszych okolicznościach

Aktualnie przebywasz na stronie Marin Bikes Polska
W tej chwili przeglądasz stronę Polska.