Polityka prywatności

California Consumer Privacy Act (CCPA)

The California Consumer Privacy Act (CCPA) provides certain rights to California residents in relation to their personal information, including the right to opt out of having their personal information sold to third parties. Marin Bikes is committed to protecting the personal information of all individuals from whom personal information is collected, and we are taking appropriate actions to do so.

Marin Bikes does not currently sell personal information, and has no intention of ever doing so. However, if you are a resident of the United States and would like to opt out from the future sale of any personal information, please send us your request via e-mail, by phone, or by post to:

Email: Complete this form.

US Mail:
Marin Mountain Bikes, Inc.
Attn: Data Privacy
1450 Technology Lane
Petaluma, California 94954

To help us process your request accurately and in a timely manner, please provide us with the following information:

 • First and last name
 • E-mail address
 • Telephone number
 • Street address

Dostęp do tej strony internetowej.

Strona "www.marinbikes.com” dostarczona jest przez Marin Mountain Bikes Inc. (zwany dalej „Marin”) jako usługa dla klientów i sprzedawców i jest źródłem informacji, edukacji i rozrywki. Strona ta jest kontrolowana i obsługiwana przez biura Marin. Korzystając, przeglądając lub pobierając informacje z tej strony, zgadzasz się na poniższe warunki. Jeśli nie zgadzasz się na te warunki, nie używaj / nie wyświetlaj tej witryny ani nie pobieraj niczego z tej strony. Marin nie zapewnia, że ta strona spełnia wymagania prawne obowiązujące poza Stanami Zjednoczonymi. Jeśli uzyskasz dostęp do tej witryny spoza Stanów Zjednoczonych, jesteś również odpowiedzialny za zgodność z obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi takiego dostępu. Niniejsza Umowa stanowi kompletną i jedyną umowę między nami a Tobą i zastępuje wszystkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, oświadczenia, gwarancje i porozumienia dotyczące Witryny, treści, produktów lub usług świadczonych przez Witrynę lub za jej pośrednictwem, a także dotyczące samej umowy. Niniejsza Umowa może zostać przez nas zmieniona w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Najnowsza obowiązująca treść Umowy jest opublikowana na Witrynie i powinieneś zapoznać się z nią przed rozpoczęciem korzystania z Witryny. Uzyskując dostęp do witryny, zgadzasz się przestrzegać warunków najnowszej opublikowanej Umowy.

Oprogramowanie i użytkowanie

Do poprawnego wyświetlania zalecamy dostęp do tej witryny za pomocą przeglądarki Internet Explorer (6.0 lub nowszej) lub Firefox (2.x lub nowszej). Ta witryna może nie wyświetlać niektórych elementów lub dokumentów bez określonego oprogramowania zainstalowanego na komputerze, takiego jak powyższe przeglądarki internetowe lub oprogramowanie Adobe Acrobat. Marin nie ponosi odpowiedzialności za to, że jego witryna nie działa poprawnie lub nie wyświetla się prawidłowo, ani za jakiekolwiek uszkodzenia lub szkody w systemie komputerowym lub danych, które mogą wynikać z korzystania z tej witryny.

Prawa autorskie i znaki towarowe

Treść, układ, grafika, projekt, kod, konwersja cyfrowa i inne elementy związane z Witryną są chronione na mocy amerykańskich i międzynarodowych praw autorskich, znaków towarowych i innych praw własności (w tym, ale nie wyłącznie, praw własności intelektualnej). Marin i inne znaki są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Marin. Inne produkty, nazwy firm i treści wyświetlane w Witrynie mogą być znakami towarowymi lub prawami autorskimi ich właścicieli. Poszczególne dokumenty na tym serwerze mogą mieć różne warunki dotyczące praw autorskich, co zostanie odnotowane w tych dokumentach. Kopiowanie, redystrybucja, używanie lub publikowanie przez Ciebie tych treści lub jakiejkolwiek części Witryny, z wyjątkiem przypadków dozwolonych w niniejszej Umowie, jest surowo zabronione. Użytkownik nie nabywa praw własności do jakichkolwiek treści, dokumentów lub innych materiałów oglądanych za pośrednictwem Witryny. Publikowanie informacji lub materiałów na Stronie przez Marin nie stanowi zrzeczenia się z jakichkolwiek praw do takich informacji i materiałów.

The following brand or product names used on this site and on other marketing material stored at this site are either owned or licensed by Marin and are either registered trademarks or common law trademarks currently in use: 'Alcatraz, Alpine Trail, Argenta, Attack Trail, B-17, Bayview Trail, Bear Valley, Belvedere, Bobcat Trail, Bolinas Ridge, Bridgeway, Coast Trail, Cortina, Corte Madera, CXR Carbon, Dominican, Drakes Beach, East Peak, Eldridge Grade, Fairfax, Four Corners, FRS, Gestalt, Hamilton, Hawk Hill, Hearts Desire, Hidden Canyon, Highway One, Ignacio, Indian Fire Trail, Inverness, Iron Springs, Juniper Trail, Kentfield, Lagunitas, Larkspur, Lombard, Lucas Valley, Madrone Trail, Marin, MBX, Mill Valley, Mount Vision, Muirwoods, Nail Trail, Nicasio, Northside Trail, Novato, Olema, Palisades Trail, Pine Mountain, Pioneer Trail, Point Reyes, Portofina, Portofino, Presidio, Quake, Quad-Link, Quad-Trail, Ravena, Redwood, Rift Zone, Rock Springs, Rocky Ridge, San Anselmo, San Marino, San Quentin, San Rafael, Sausalito, Sea Drift, Sky Trail, Shoreline Trail, Stelvio, Stinson, TARA, Terra Linda, Toscana, Treviso, Venezia, Verona, Wildcat Trail, Wolf Ridge, CXR Carbon, Four Corners, MBX, Sky Trail, Tiny Trail'

Ograniczenia dotyczące dokumentów.

Materiały, których używanie jest dozwolone, nie obejmują projektu, układu ani logiki działania tej strony. Strona lub jej części są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi, marką handlową i innymi prawami i nie mogą być kopiowane ani naśladowane w całości ani w części. Żaden znak towarowy, logo, grafika, obraz lub dźwięk z tej strony nie mogą być kopiowane ani retransmitowane bez wyraźnej, każdorazowej pisemnej zgody upoważnionego pracownika Marin.

Zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczącej dokumentów i witryny.

MARIN I/LUB JEGO DOSTAWCY NIE UDZIELAJĄ GWARANCJI LUB OŚWIADCZENIA O PRZYDATNOŚCI DO JAKIEGOKOLWIEK CELU NINIEJSZEJ WITRYNY, W TYM DOSTĘPNYCH NA NIEJ WSZYSTKICH MATERIAŁÓW DO POBRANIA, INFORMACJI I USŁUG (W TYM USŁUG I INFORMACJI DOTYCZĄCYCH POMOCY TECHNICZNEJ). MATERIAŁY TE SĄ DOSTĘPNE "JAK JEST", BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI I MOGĄ BYĆ WYKORZYSTANE WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO. MARIN I JEGO PODMIOTY NIE UDZIELAJĄ GWARANCJI DOTYCZĄCYCH PUBLIKOWANYCH MATERIAŁÓW, W TYM TYCH DOTYCZĄCYCH PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO INNEGO CELU. MARIN NIE GWARANTUJE, ŻE MATERIAŁY BĘDĄ SPEŁNIAĆ WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA, LUB ŻE MATERIAŁY SĄ POZBAWIONE BŁĘDÓW. MATERIAŁY MOGĄ ZAWIERAĆ BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI TECHNICZNE I BŁĘDY TYPOGRAFICZNE. OKRESOWO WPROWADZANE SĄ ZMIANY I INFORMACJE NA NINIEJSZEJ STRONIE. WSZYSTKIE SPECYFIKACJE PODLEGAJĄ ZMIANOM BEZ POWIADOMIENIA NA TEJ LUB INNEJ STRONIE INTERNETOWEJ. MARIN I/LUB JEGO DOSTAWCY MOGĄ W DOWOLNYM MOMENCIE ULEPSZYĆ I/LUB ZMODYFIKOWAĆ PRODUKT (-Y) I/LUB MATERIAŁY NA TEJ STRONIE. MARIN NIE MA OBOWIĄZKU POPRAWIANIA JAKICHKOLWIEK BŁĘDÓW, NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB WAD NA TEJ STRONIE. MARIN NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY LUB WIRUSY, KTÓRE MOGĄ ZAINFEKOWAĆ TWOJE URZĄDZENIA W WYNIKU DOSTĘPU, KORZYSTANIA LUB POBIERANIA DANYCH, TEKSTU, OBRAZÓW, FILMÓW LUB DŹWIĘKÓW Z TEJ STRONY.

Ograniczenie odpowiedzialności.

W ODNIESIENIU DO TEJ STRONY ORAZ DOSTĘPNYCH NA NIEJ MATERIAŁÓW, INFORMACJI I USŁUG (W TYM USŁUG I INFORMACJI DOTYCZĄCYCH POMOCY TECHNICZNEJ), FIRMA MARIN I/LUB JEJ DOSTAWCY W ŻADNYM PRZYPADKU NIE ODPOWIADAJĄ ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE, SKUTKUJĄCE UTRATĄ ZYSKÓW, WARTOŚCI LUB DANYCH I WYNIKAJĄCE Z UŻYCIEM TEJ STRONY LUB ZAWARTYCH NA NIEJ MATERIAŁÓW, NAWET JEŚLI MARIN ZOSTAŁ ZAPOZNANY Z RYZYKIEM WYSTĄPIENIA TAKICH STRAT ZWIĄZANYCH Z ZANIEDBANIEM LUB INNYM NIECELOWYM DZIAŁANIEM.

Ograniczenia znaków towarowych.

FAKT OPUBLIKOWANIA MATERIAŁÓW NA TEJ STRONIE NIE PRZYZNAJE LICENCJI LUB PRAWA DO WYKORZYSTANIA JAKIEGOKOLWIEK ZNAKU TOWAROWEGO, WZORNICTWA, LOGO LUB NAZWY WYŚWIETLANEJ NA TEJ STRONIE BEZ ZEZWOLENIA MARIN LUB STRONY TRZECIEJ, DO KTÓREJ NALEŻY WYŚWIETLANA WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA. NIEWŁAŚCIWE WYKORZYSTANIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNYCH WYŚWIETLANYCH NA TEJ STRONIE, Z WYJĄTKIEM OPISANYCH TU WYJĄTKÓW, JEST ZABRONIONE. INFORMUJEMY, ŻE MARIN AKTYWNIE EGZEKWUJE SWOJE PRAWA DO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Z WYKORZYSTANIEM WSZYSTKICH MOŻLIWOŚCI PRAWNYCH.

Przepisy dotyczące papierów wartościowych.

Niniejsza strona internetowa zawiera szereg stwierdzeń dotyczących przyszłości, w tym oświadczenia o opracowywanych produktach, przewidywany harmonogram wprowadzania nowych produktów oraz pojawienie się produktów Marin jako branżowych standardów. Wszelkie stwierdzenia, nie związane z faktem historycznym (w tym oświadczenia stwierdzające, że Marin lub jego kierownictwo „wierzy”, „oczekuje”, „przewiduje”, „planuje” i podobne wyrażenia) powinny być uważane za stwierdzenia dotyczące przyszłości. Istnieje wiele ważnych czynników, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki firmy Marin będą znacząco odbiegać od tych wskazywanych przez takie stwierdzenia, w tym: akceptacja rynkowa i popyt na produkty Marin; problemy produkcyjne, w tym dostępność kluczowych komponentów; jakość komponentów i kwestie zadowolenia klienta; ceny produktów; konkurencja na rynku; sukcesy w zakresie rozwijania produktów; prawa własności intelektualnej; wyniki prowadzonych sporów; ogólne warunki ekonomiczne; i inne czynniki.

Błędy typograficzne.

W przypadku, gdy produkt Marin jest wymieniony w nieprawidłowej cenie z powodu błędu typograficznego lub błędu w informacjach cenowych otrzymanych od naszych dostawców, Marin ma prawo odmówić sprzedaży lub anulować wszelkie zamówienia złożone na produkt wystawiony w nieprawidłowej cenie. Marin ma prawo odmówić sprzedaży lub anulować takie zamówienia bez względu na to, czy zamówienie zostało potwierdzone i opłacone. Jeśli Twoja karta została już obciążona kosztem zakupu, a Twoje zamówienie zostało anulowane, Marin zwróci na Twoją kartę równowartość obciążenia.

Informacje kontaktowe.

Marin może przekazywać Ci informacje za pomocą poczty elektronicznej, aktualności publikowanych na stronie lub pisemnej korespondencji dostarczonej pocztą na Twój adres przypisany do konta zarejestrowanego w Marin. W niektórych przypadkach Marin żąda informacji umożliwiających identyfikację osoby, aby zapewnić odwiedzającemu dostęp do usługi lub korespondencji (promocje i materiały wysyłane pocztą). Informacje te, takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, treść żądania i ewentualne dodatkowe informacje, są gromadzone i przechowywane w sposób odpowiedni dla typu danych przez Marin i są wykorzystywane do spełnienia żądania. Marin dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczne gromadzenie i przesyłanie poufnych informacji o użytkowniku przy użyciu uznanych w branży metod zbierania danych i szyfrowania, takich jak SSL (Secure Sockets Layer). Informacje, które podajesz, są wykorzystywane przez Marin do ulepszania świadczonych przez nas usług. Żadne informacje o użytkowniku nie zostaną rozpowszechnione ani odsprzedane.

Polityka plików Cookie.

Aby poprawić jakość korzystania z naszych witryn, korzystamy z plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które umieszczamy w Twojej przeglądarce, aby przechowywać Twoje preferencje. Pliki cookie same w sobie nie dają nam dostępu do adresu e-mail ani innych danych osobowych, chyba że użytkownik zdecyduje się przekazać nam te informacje, na przykład rejestrując się w jednej z naszych witryn. Jeśli zdecydujesz się na podanie danych osobowych, informacje te mogą być powiązane z danymi przechowywanymi w pliku cookie. Cookie jest jak identyfikator. Jest unikalny dla twojego komputera i może być odczytany tylko przez serwer, który ci go nadał.

Używamy plików cookie w celu zrozumienia sposobu korzystania z witryny i ulepszania treści i ofert na naszych stronach. Na przykład możemy wykorzystywać pliki cookie w celu personalizacji naszych stron internetowych (np. w celu przywitania użytkownika po imieniu po powrocie na naszą stronę). Możemy również wykorzystywać pliki cookie do oferowania Ci produktów i usług.

Pliki cookie oszczędzają Twój czas, ponieważ pomagają nam Cię zapamiętać. Pliki cookie pomagają nam poprawić wydajność. Możemy dowiedzieć się, które treści są dla Ciebie istotne, a które nie. Możemy poprawiać lub usuwać strony internetowe, które nie są interesujące i skupiać naszą energię na treściach, które najbardziej Cię interesują.

Jeśli chcesz kontrolować, które pliki cookie akceptujesz. Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę, aby akceptowała wszystkie pliki cookie lub powiadamiała Cię za każdym razem, gdy plik cookie jest przesyłany przez serwer strony. Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. Możesz skonfigurować przeglądarkę, aby nie otrzymywać plików cookie, a także usuwać istniejące pliki cookie z przeglądarki. Może się okazać, że niektóre części witryny nie będą działać poprawnie, jeśli wyłączysz otrzymywanie plików cookie. Pamiętaj, że jeśli nie skonfigurujesz przeglądarki inaczej, akceptujesz pliki cookie dostarczane przez tę witrynę.

Jak podejrzeć pliki cookie, które zaakceptowałeś. Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę, aby akceptowała wszystkie pliki cookie lub powiadamiała Cię za każdym razem, gdy plik cookie jest przesyłany przez serwer strony.

Możemy również wykorzystywać małe fragmenty kodu zwane "web beacons", "pikselami" lub "przezroczystymi GIF-ami" do zbierania anonimowych danych marketingowych, takich jak zliczanie odsłon, wyświetleń reklam lub reakcji na nie. "Web beacon" to obraz elektroniczny, zwany pikselem lub przezroczystym GIF-em. Może on rozpoznawać pewne typy informacji na komputerze użytkownika, takie jak numer pliku cookie użytkownika, godzina i data wyświetlenia strony oraz opis strony, na której umieszczony jest "web beacon". Możesz uniemożliwić działanie niektórych "web beacons", jeśli zdecydujesz się odrzucić powiązane z nimi pliki cookie. "Web beacons" mogą być używane do dostarczania plików cookie zgodnych z naszą Polityką plików cookie.

Niedozwolone korzystanie z witryny.

Nękanie na stronie w jakikolwiek sposób, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej i czatu lub wulgarnego lub obraźliwego języka, jest surowo zabronione. Podszywanie się pod inne osoby, w tym Marin lub innego licencjonowanego pracownika lub przedstawiciela, jest zabronione. Nie możesz przesyłać, rozpowszechniać lub w inny sposób publikować za pośrednictwem strony treści oszczerstw, gróźb, treści obscenicznych, naruszających prywatność, obraźliwych, nielegalnych lub w inny sposób budzących zastrzeżenia, które mogą stanowić lub zachęcać do popełnienia przestępstwa, naruszać prawa jakiejkolwiek strony lub które w inny sposób mogą spowodować powstanie odpowiedzialności lub naruszyć jakiekolwiek prawo. Nie możesz przesyłać treści komercyjnych na stronę ani korzystać z witryny w celu nakłaniania innych do przyłączenia się lub zostania członkiem jakiejkolwiek innej komercyjnej usługi online lub organizacji.

Ograniczone prawo do korzystania.

Przeglądanie, drukowanie lub pobieranie jakichkolwiek treści, grafik, obrazów lub dokumentów z Witryny daje Użytkownikowi jedynie ograniczoną, niewyłączną licencję na użytkowanie wyłącznie przez Użytkownika na własny użytek osobisty. Żadne materiały z tej strony nie mogą być kopiowane, reprodukowane, publikowane, przesyłane, komercjalizowane, rozpowszechniane w jakikolwiek sposób ani włączane do żadnego systemu agregacji danych, elektronicznego lub mechanicznego, z wyjątkiem pobrania jednej kopii oglądanych materiałów na każdym komputerze, do osobistego, niekomercyjnego użytku domowego (ale nie do odsprzedaży lub redystrybucji), pod warunkiem zachowania wszystkich praw autorskich i innych praw dotyczących własności. Modyfikacja materiałów lub ich wykorzystanie w jakimkolwiek innym celu stanowi naruszenie praw autorskich i innych praw własności dostawcy treści. Używanie takich materiałów na jakiejkolwiek innej stronie internetowej lub w sieci komputerowej jest zabronione. Wszelkie prawa, tytuły i udziały w materiałach na tej stronie (w tym, ale nie ograniczając się do wszystkich praw autorskich, znaków towarowych, wzornictwa, nazw handlowych i wszystkich dzieł pochodnych) są własnością lub są kontrolowane przez Marin lub jego dostawców treści.

Osoby nieletnie.

Jeśli zgodziłeś się zezwolić na korzystanie z tej witryny przez Twoje niepełnoletnie dziecko, którego jesteś opiekunem prawnym, zgadzasz się, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za: (a) zachowanie online osoby niepełnoletniej; (b) monitorowanie dostępu osób niepełnoletnich do Witryny i korzystania z niej; oraz (c) konsekwencje jakiegokolwiek korzystania z Witryny przez osoby niepełnoletnie, w tym między innymi gromadzenie danych użytkownika na tej stronie. Niniejszym informujemy, że na rynku dostępne są zabezpieczenia rodzicielskie (takie jak sprzęt komputerowy, oprogramowanie lub usługi filtrowania) pomocne w ograniczeniu dostępu do materiałów szkodliwych dla nieletnich.

Niechciana komunikacja; Wykorzystanie danych.

Użytkownik nie może używać, gromadzić, przechowywać ani masowo rozpowszechniać adresów e-mail ani numerów faksów udostępnionych na tej stronie dla celów niechcianej komunikacji niezwiązanej z działalnością firmy Marin i tej witryny, ani w celu sprzedaży produktów lub usług firmie Marin lub jakimkolwiek podmiotom wymienionym na tej stronie, lub przesyłania informacji, które w jakikolwiek sposób są niezgodne z prawem.

Zobowiązanie do ochrony

Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić firmę Marin, jej pracowników, zarząd, agentów, licencjodawców i dostawców (łącznie „Usługodawców”) przed wszelkimi stratami, wydatkami, szkodami i kosztami, w tym uzasadnionymi honorariami prawników, wynikającymi z jakiegokolwiek naruszenia niniejszych warunków lub jakiejkolwiek działalności związanej z kontem (w tym zaniedbania lub bezprawnego postępowania) ze strony użytkownika lub innej osoby uzyskującej dostęp do witryny przy użyciu Internetu.

Spory.

Korzystając z Witryny, zgadzasz się, że wszelkie spory dotyczące Witryny będą podlegać prawu stanu Kalifornia bez uwzględnienia kolizji z przepisami państwowymi. Zgadzasz się również na jurysdykcję osobistą w sądach stanowych i federalnych stanu Kalifornia w hrabstwie Marin. Zgadzasz się również, że jurysdykcja lub fizyczna lokalizacja, w której uzyskałeś dostęp do tej strony, nie ma znaczenia w jakiejkolwiek jurysdykcji lub decyzji dotyczącej wyboru prawa, ponieważ odnosi się do korzystania z tej strony.

Łącza zewnętrzne

Linki (łącza) na tej stronie pozwolą Ci opuścić tę stronę i przejść do innych stron, które nie są kontrolowane przez Marin ani przez niego sprawdzane. Marin nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakiejkolwiek witryny, do której prowadzi link lub witryny połączonej z linkowaną stroną. Marin udostępnia linki do innych stron jako udogodnienie. Uwzględnienie lub pominięcie jakiegokolwiek linku nie oznacza poparcia lub braku poparcia przez Marin dla strony, produktów lub usług dostępnych pod danym linkiem. Korzystasz z linków do zewnętrznych stron na własne ryzyko.

Łącza do stron Marin

Marin zachęca do linkowania do swoich stron. Aby uzyskać pozwolenie na zamieszczenie łącza do strony Marin, skontaktuj się z nami za pomocą naszego

Marin UK Privacy Policy

Marin Mountain Bikes UK Privacy Policy

Our contact details

Name: Marin Mountain Bikes UK Ltd

Address: Unit 10B, Leafield Industrial Estate, Corsham, SN13 9SW

Phone Number: 02039039938

Email: Complete this form.

The type of personal information we collect

We currently collect and process the following information:

 • Personal identifiers, contacts and characteristics (for example, name and contact details)
 • Where appropriate email addresses for mailing lists

How we get the personal information and why we have it

 • Most of the personal information we process is provided to us directly by you for one of the following reasons:
 • Communications around the brand
 • [If applicable] We also receive personal information indirectly, from the following sources in the following scenarios:
 • [Add the source of any data collected indirectly and why you collected the personal information]
 • We use the information that you have given us in order to offer you a better experience.
 • We may share this information with our partners when it relates to a co-branded competition.
 • Under the UK General Data Protection Regulation (UK GDPR), the lawful bases we rely on for processing this information are:

(a) Your consent. You are able to remove your consent at any time. You can do this by contacting [email protected]

(b) We have a contractual obligation.

(c) We have a legal obligation.

(d) We have a vital interest.

(e) We need it to perform a public task.

(f) We have a legitimate interest.

How we store your personal information

Your information is securely stored.

We keep email addresses until notified otherwise. We will then dispose your information by manual deletion.

Your data protection rights

Under data protection law, you have rights including:

Your right of access - You have the right to ask us for copies of your personal information.

Your right to rectification - You have the right to ask us to rectify personal information you think is inaccurate. You also have the right to ask us to complete information you think is incomplete.

Your right to erasure - You have the right to ask us to erase your personal information in certain circumstances.

Your right to restriction of processing - You have the right to ask us to restrict the processing of your personal information in certain circumstances.

Your right to object to processing - You have the the right to object to the processing of your personal information in certain circumstances.

Your right to data portability - You have the right to ask that we transfer the personal information you gave us to another organisation, or to you, in certain circumstances.

You are not required to pay any charge for exercising your rights. If you make a request, we have one month to respond to you.

Please contact us at [email protected] – Marin Mountain Bikes UK Ltd, Unit 10B, Leafield Industrial Estate, Corsham, SN13 9SW if you wish to make a request.

How to complain

If you have any concerns about our use of your personal information, you can make a complaint to us at Marin Mountain Bikes UK Ltd [email protected]

You can also complain to the ICO if you are unhappy with how we have used your data.

The ICO’s address:

Information Commissioner’s Office

Wycliffe House

Water Lane

Wilmslow

Cheshire

SK9 5AF

Helpline number: 0303 123 1113

ICO website: https://www.ico.org.uk